image

MT VILLAGE TYPE E

Type E1, E2, E3 พื้นที่ 51 ตร.ว.

Type E1, E2, E3 บ้านเดี่ยว น่าอยู่ด้วยพื้นที่ที่มีมาก ไม่ว่านจะเป็นการพักผ่อน หรือจะอยู่อาศัย รองรับ ทุกๆ กิจกรรมภายในครอบครัว...

  • 2 ห้องนอน
  • 2 ห้องน้ำ(E3)
  • 2 ที่จอดรถ
  • 1 มุมรับแขก
  • 1 มุมอาหาร
  • 1 มุมเตรียมอาหาร (E2)

project